streda 21. júla 2010

Foto zo stretnutia a diskusie k návrhom / 15.júl 2010

Vo štvrtok 15. júla o 17.00 sa na priestranstve pred Centrálom uskutočnila ďalšia z akcií v rámci projektu UrbSpace v Prešove. Obyvatelia Sídliska II. sa stretli s autormi variantných návrhov obnovy tohto priestranstva, aby o jednotlivých variantoch diskutovali a svojimi pripomienkami pomohli upresniť zadanie pre finálny realizačný projekt obnovy tohto priestoru. To, že obyvateľom sídliska nie je ľahostajné ako toto priestranstvo bude v budúcnosti vyzerať, potvrdili svojou hojnou účasťou. V rámci akcie boli pripravené aj tvorivé dielne a aktivity pre deti.


Pre zobrazenie ďalších fotografií kliknite na obrázok.
Za pekné fotky z akcie ďakujeme Zuzke Grošaftovej:)

1 komentár:

_____________________________________