utorok 14. septembra 2010

Architekti spracovávajú výsledný návrh

Na základe plánovacieho stretnutia s obyvateľmi, kde mali možnosť pripomienkovať predstavené variantné návrhy a po zohľadnení papierového hlasovania (v knižnici a na MsÚ na Jarkovej), bolo pre architektov na dopracovanie stanovené takéto zadanie:

z variantu A
→ princíp sadových úprav (symetrické aleje, tieniace obe strany "námestia"),
→ využitie vodnej plochy formou jazierka - nie s veľkým rozšírením vodnej plochy, ale premenou časti terajšej fontány na jazierko (kombinácia fontána + jazierko)

z variantu B
→ spevnená plocha pomaľovaná na detské hry - dizajn plôch určený pre deti

z variantu C
→ riešenie pešieho ťahu po južnom okraji "námestia"
→ detské ihrisko (rozsah, umiestnenie)
→ voňavé zvýšené záhony
→ sedenie v tieni pri vode pod pergolou

Hlavný architekt mesta ešte doplnil niekoľko ďalších požiadaviek na zapracovanie
→ regulačné prvky pri kontakte s dopravou - prírodné prvky v kombinácii s výsadbou
→ trávnaté plochy, aby nebola celá plocha dláždená

Výsledný návrh bude teda kombináciou nápadov zo všetkých troch variantov s tým, že hlavný motív fontány/jazierka bude prevzatý z víťazného návrhu – variantu A. Vo finálnej podobe bude čoskoro zverejnený na tomto blogu a na facebooku. Začiatok realizácie návrhu je plánovaný na koniec jesene 2010 a ďalšia etapa na jar/leto 2011. Harmonogram prác sa zostaví podľa technických a časových možností.

_____________________________________