pondelok 15. februára 2010

Medzinárodný projekt UrbSpace aj v Prešove / the UrbSpace Project also in Prešov

Od marca 2010 do jari 2011 sa bude v Prešove realizovať jedna z pilotných akcií medzinárodného projektu UrbSpace (Mestské priestory – zvyšovanie atraktivity a kvality mestského prostredia). Pôjde o revitalizáciu vnútrobloku na Sídlisku II so zapojením verejnosti. Na akcii bude participovať aj mesto Prešov a Technická univerzita z Viedne, ktorej študenti sa v marci zúčastnia týždňového workshopu v Prešove. Jeho finálnym výstupom budú návrhy na skvalitnenie tohto priestoru. Jeden z nich (ktorý sa bude najviac páčiť miestnym obyvateľom) bude do konca marca 2011 zrealizovaný. O priebehu projektu budeme previdelne informovať prostredníctvom letákov, tlače, internetu a na spoločných stretnutiach a sprievodných akciách k projektu.

Viac informácií na www.urbanspaces.euFrom March 2010 untill Spring 2011 one of the UrbSpace* pilot projects is taking place in Prešov. Its output would be a revitalisation of inner space between blocks of flats at Sidlisko II residential estate. Local community will be involved in process. Partners of this project are the City of Prešov and TU Vienna. During March students from Vienna are going to spend one week (21.-26.3.) in Prešov for a workshop. The final output of that workshop would be first analyses and suggestions for improving chosen areas (not only Sidlisko II). During the Summer term students will continue working on their designs and in June the final presentation of their proposals is planned. The project for Sidlisko II site with strongest support of local people will be realised untill March 2011.
Information about current activities connected with UrbSpace pilot project will be spread by leaflets, posters on internet and during meetings and events.
*Urban spaces - enhancing the attractiveness and quality of urban environment

More info: www.urbanspaces.eu

_____________________________________