utorok 6. septembra 2011

Peší majú prednosť

Počas plánovania aj pri priomienkovaní návrhov a v rámci ďalších akcií projektu viackrát zaznelo, že je potrebné vyriešiť dopravnú situáciu okolo objeku NC Centrál. Ako prvý krok sa v lete zrealizovala zmena v organizácii dopravy - úplný zákaz vjazdu na komunikáciu pred objektom. Zvýši sa tak bezpečnosť pešieho pohybu v tomto priestore.
Ďalšie práce pri realizácii projektu obnovy verejného priestoru pred NC Centrál sú momentálne sú v štádiu obstarávania. Aktuálne riešime napr. aj objednávku mobiliáru.

_____________________________________