pondelok 5. decembra 2011

Začala sa II. etapa realizácie


kliknutím na fotografiu sa zobrazia ďalšie


V stredu 30. novembra 2011 sa začala realizovať ďalšia etapa prác na úpravách priestoru okolo fontány pri nákupnom stredisku Centrál na Sídlisku II. Ich prvou časťou bude vybúranie časti pôvodných betónových plôch po obvode upravovanej plochy a vytvorenie nových plôch pre výsadbu zelene. O dva týždne by do týchto plôch mali byť vysadené nové stromy a kríky v súlade s projektom úprav, pripraveným v spolupráci mesta Prešov a Regionálneho environmentálneho centra Bratislava v rámci projektu UrbSpace, podporeného Európskou úniou. V rámci tohto projektu už bolo pri Centrále vybudované detské ihrisko. Súčasťou tohoročných prác bude aj vybudovanie podzemných elektrických rozvodov pre nové verejné osvetlenie. Samotné nové verejné osvetlenie ako aj vydláždenie budúceho námestia sa má realizovať na budúci rok. Či sa tak stane, a či a kedy sa bude podľa projektu rekonštruovať aj samotná fontána, závisí od schválenia potrebných finančných prostriedkov Mestským zastupiteľstvom v rozpočte mesta na rok 2012 alebo v ďalších rokoch.
Budúci vzhľad námestia pri nákupnom stredisku Centrál podľa pripraveného projektu si môžu všetci záujemcovia pozrieť na informačnej tabuli, umiestnenej pre už postavenom (ale nie celkom dokončenom) detskom ihrisku.


/text a foto: Útvar hlavného architekta MsÚ Prešov/

utorok 6. septembra 2011

Peší majú prednosť

Počas plánovania aj pri priomienkovaní návrhov a v rámci ďalších akcií projektu viackrát zaznelo, že je potrebné vyriešiť dopravnú situáciu okolo objeku NC Centrál. Ako prvý krok sa v lete zrealizovala zmena v organizácii dopravy - úplný zákaz vjazdu na komunikáciu pred objektom. Zvýši sa tak bezpečnosť pešieho pohybu v tomto priestore.
Ďalšie práce pri realizácii projektu obnovy verejného priestoru pred NC Centrál sú momentálne sú v štádiu obstarávania. Aktuálne riešime napr. aj objednávku mobiliáru.

streda 4. mája 2011

Zoznámte sa. Sídliskový pán kráľ

Tak, podarilo sa! Je domaľované. Síce na dvakrát, lebo v sobotu sa s nami trošku zahralo aj počasie. Ale včera už aj slniečko spolupracovalo :)
Ďakujeme Zuzke, Ivanke, Lucke, Katke, Maji a ďalším zúčastneným!

A tu sú foto. Nech sa páči!
/kliknutím na fotku sa zobrazia ďalšie/

štvrtok 28. apríla 2011

utorok 22. februára 2011

Predjarné prípravy na Sídlisku II.

Už v decembri minulého roku sa pilotný projekt UrbSpace posunul do svojej ďalšej fázy - začalo sa s realizáciou. Bola nainštalovaná prvá časť detského ihriska (foto v predošlom článku).
V januári architekti odovzdali do rúk hlavnému architektovi mesta Prešov p. Ligusovi dokončený realizačný projekt, ktorý bol vypracovaný s rešpektovaním požiadaviek a po pripomienkovaní obyvateľov Sídliska II.
Aktuálne prebieha príprava na samotné práce v priestora - hľadajú sa vhodní dodávatelia a koordinuje sa ďalší postup prác. Do leta sa plánuje pokračovanie prvej etapy realizácie a pripravuje sa aj prekvapenie pre deti, ktoré zatiaľ neprezradíme :)
O ďalších aktuálnych novinkách Vás budeme informovať čoskoro.

/aktualizované 10. marca 2011/

_____________________________________