streda 21. júla 2010

Foto zo stretnutia a diskusie k návrhom / 15.júl 2010

Vo štvrtok 15. júla o 17.00 sa na priestranstve pred Centrálom uskutočnila ďalšia z akcií v rámci projektu UrbSpace v Prešove. Obyvatelia Sídliska II. sa stretli s autormi variantných návrhov obnovy tohto priestranstva, aby o jednotlivých variantoch diskutovali a svojimi pripomienkami pomohli upresniť zadanie pre finálny realizačný projekt obnovy tohto priestoru. To, že obyvateľom sídliska nie je ľahostajné ako toto priestranstvo bude v budúcnosti vyzerať, potvrdili svojou hojnou účasťou. V rámci akcie boli pripravené aj tvorivé dielne a aktivity pre deti.


Pre zobrazenie ďalších fotografií kliknite na obrázok.
Za pekné fotky z akcie ďakujeme Zuzke Grošaftovej:)

utorok 13. júla 2010

Predstavujeme variantné návrhy priestranstva pred NC Centrál

Variantné návrhy riešenia priestoru pred NC Centrál boli vypracované na základe výstupov z plánovacieho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 30. apríla 2010 a s prihliadnutím na výsledky ankety, ktorá prebehla na prelome marca a apríla 2010 a bola prístupná aj na blogu projektu.

Návrhy v tlačenej podobe sú vystavené pred knižnicou v NC Centrál a vo vestibule Mestského úradu na Jarkovej ul. Výstava potrvá do 19. júla 2010 (pondelok). Za návrhy je možné priamo na mieste hlasovať aj ich pripomienkovať.

K variantným návrhom prebehne aj živá diskusia na stretnutí pred NC Centrál, ktoré sa uskutoční 15. júla 2010 o 17.00 (bližšie info v predošlom článku).

Vybraný variant aj so zapracovaním pripomienok občanov sa dopracuje do finálnej fázy a výsledný návrh sa bude realizovať v etapách v priebehu jesene 2010 a jari 2011.

Za návrhy hlasujte vedľa na stránke, komentáre k návrhom môžete písať pod článok. Ďakujeme!

Bookmark and Share

piatok 9. júla 2010

Pozývame na výstavu návrhov priestranstva pri NC Centrál a na dalšie spoločné stretnutie

výstava návrhov: 12.-19. júl pri knižnici v NC Centrál a na Mestskom úrade na Jarkovej ulici
stretnutie s diskusiou k návrhom a sprievodným programom: 15. júl o 17.00 pred NC Centrál (v prípade zlého počasia sa presunieme do ABC CVČ). Program pre deti začne už o 16.00
Prídte, tešíme sa na Vás. Ďalšie info v pondelok:)
Bookmark and Share

_____________________________________