utorok 30. marca 2010

Študenti z Viedne v Prešove / TU Wien students in Prešov

Predposledný marcový týždeň zavítala do Prešova skupina študentov TU Wien,
ktorí pod vedením pedagógov budú riešiť vybrané priestory v meste.
Uvítacie stretnutie sa uskutočnilo v pondelok 22. 3. 2010 na Mestskom úrade. Hlavný architekt mesta Ing. arch. Vladimír Ligus a RNDr. Peter Burda z CKP SAŽP predstavili študentom mesto a odpovedali na ich otázky. Poobede bola pripravená krátka exkurzia po centre mesta s PhDr. Darinou Petránskou. Pondelkový program bol zavŕšený prehliadkou priestorov (mapa TU), ktoré budú študenti riešiť v rámci svojich semestrálnych ateliérových prác. Na utorok bola pripravená krajinárska exkurzia na Spiš, kde nás sprevádzal JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč, vedúci pracoviska KPÚ v Levoči. Samotný workshop prebiehal od stredy do piatku - študenti pracovali na prvotných analýzach a ideách svojich návrhov. Výstupy workshopu odprezentovali v piatok 26. 3. 2010 na Mestskom úrade za účasti primátora JUDr. Pavla Hagyariho, hlavného architekta, poslancov a niekoľkých zástupcov médií. Projekty budú ďalej dopracovávať počas letného semestra. Prezentácia finálnych výstupov je plánovaná na koniec júna.

Jeden z priestorov, ktoré študenti riešia je aj pilotné miesto projektu UrbSpace - pri NC Centrál na Sídlisku II. Študentský návrh bude predstavený ako jeden z variantov budúceho riešenia priestoru.

Pre viac foto kliknite na obrázok / For more photos click on the picture
Last week a group of Tu Vienna students led by their teachers visited our town. They are going to (re)design some places in the city (map here). Welcome meeting was on Monday 22nd March 2010 at the City Office. The Chief architect Mr. Vladimír Ligus and Mr. Peter Burda (SEA, Prešov) intorduced students to the city and answered their questions. In the afternoon there was a short sightseeing around the city center guided by Ms. Darina Petránska. Monday's programme finished by visiting chosen sites, which are going to be redesigned by students in their semestral studio work. On Tuesday they had a short trip around Spiš Landscapes guided by Mr. Gabriel Lukáč, head of the Regional Monuments Board in Levoča. From Wednesday to Friday there was a workshop on - students worked out first analyses, ideas and proposals. Outputs were presented to the Mayor Mr. Pavel Hagyari, Chief architect Mr. Ligus. municipality representatives and journalists on Friday 26th March 2010 at the City Office. Students will continue working on the projects during the Summer term. Presentation of the final outputs is planned for the end of June.
One of the areas that students are going to redesign is the UrbSpace pilot project site - place near Central at Sidlisko II housing estate. Students' proposal will be one of the designs that local people could choose from.

streda 3. marca 2010

Zapojte sa do ankety / SurveyPozorne si pozrite tieto obrázky a potom pokračujte ďalej na anketu.
Pošlite aj svojim kamarátom a známym z Prešova alebo zdieľajte Bookmark and Share

Ďakujeme!


doplnené 20.marca:
Tento týždeň sme rozbehli aj "papierovú" anketu - dotazníky sú dispozícii a vyplnené ich môžete odovzdať na týchto miestach:
ZŠ Československej armády, Knižnica P.O.Hviezdoslava (pobočka Centrál), potraviny Karmen CBA (NC Centrál) alebo u informátora na Mestskom úrade (Jarková ul.).Zároveň sme spustili aj detskú výtvarnú súťaž, aby sme aj deťom dali priestor vyjadriť ich názor a predstavy o tomto priestore. Vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy je plánované na 30. apríl 2010 (piatok) v priestoroch ABC CVČ na Októbrovej ulici. Bližšie info ešte doplníme.

_____________________________________