pondelok 3. mája 2010

Výstava detských výtvarných prác


Na plánovacom stretnutí v piatok 30. apríla v ABC CVČ sme okrem plánovania a diskutovania o budúcnosti verejného priestoru pri NC Centrál otvorili aj výstavu detských prác zo súťaže, ktorú sme pred časom vyhlásili.
Úlohou detí bolo vyjadriť formou výtvarnej práce ich predstavu o tom ako by malo podľa ich predstáv v budúcnosti vyzerať verejné priestranstvo pred NC Centrál na Sídlisku II. Technika bola ľubovoľná, súťaže sa mohli zúčastniť jednotlivci aj kolektívy zo ZŠ a MŠ na Sídlisku II. Vybrané práce boli ocenené. Zaujímavé ceny si víťazi prevzali na plánovacom stretnutí z rúk Ing. Zuzany Hudekovej z REC Slovensko za projekt UrbSpace a hlavného architekta Ing. Vladimíra Ligusa za mesto Prešov.

Prehľad ocenení:
kolektívne za všetky práce MŠ Fraňa Kráľa a MŠ Československej armády

ZŠ Československej armády:
LENKA DANCÁKOVÁ (4.A), IVANA JOŽOVÁ (3.A), EVA ADAMOVIČOVÁ (4.C), EMA DEMČÁKOVÁ (4.C), SÁRA MOLITORISOVÁ (4.C), SIMONA ŠTEFANČÍKOVÁ (4.C)

hlasovanie účastníkov plánovacieho stretnutia:
KATARÍNA JARKOVSKÁ a HENRIETA JARKOVSKÁ (4.A) zo ZŠ Československej armády

Výstava je aktuálne v ABC Centre voľného času na Októbrovej ul., od 18. mája sa presunie do priestorov Mestského úradu na Jarkovej ul. Viac info je na plagáte.

_____________________________________