utorok 22. februára 2011

Predjarné prípravy na Sídlisku II.

Už v decembri minulého roku sa pilotný projekt UrbSpace posunul do svojej ďalšej fázy - začalo sa s realizáciou. Bola nainštalovaná prvá časť detského ihriska (foto v predošlom článku).
V januári architekti odovzdali do rúk hlavnému architektovi mesta Prešov p. Ligusovi dokončený realizačný projekt, ktorý bol vypracovaný s rešpektovaním požiadaviek a po pripomienkovaní obyvateľov Sídliska II.
Aktuálne prebieha príprava na samotné práce v priestora - hľadajú sa vhodní dodávatelia a koordinuje sa ďalší postup prác. Do leta sa plánuje pokračovanie prvej etapy realizácie a pripravuje sa aj prekvapenie pre deti, ktoré zatiaľ neprezradíme :)
O ďalších aktuálnych novinkách Vás budeme informovať čoskoro.

/aktualizované 10. marca 2011/

_____________________________________