pondelok 5. decembra 2011

Začala sa II. etapa realizácie


kliknutím na fotografiu sa zobrazia ďalšie


V stredu 30. novembra 2011 sa začala realizovať ďalšia etapa prác na úpravách priestoru okolo fontány pri nákupnom stredisku Centrál na Sídlisku II. Ich prvou časťou bude vybúranie časti pôvodných betónových plôch po obvode upravovanej plochy a vytvorenie nových plôch pre výsadbu zelene. O dva týždne by do týchto plôch mali byť vysadené nové stromy a kríky v súlade s projektom úprav, pripraveným v spolupráci mesta Prešov a Regionálneho environmentálneho centra Bratislava v rámci projektu UrbSpace, podporeného Európskou úniou. V rámci tohto projektu už bolo pri Centrále vybudované detské ihrisko. Súčasťou tohoročných prác bude aj vybudovanie podzemných elektrických rozvodov pre nové verejné osvetlenie. Samotné nové verejné osvetlenie ako aj vydláždenie budúceho námestia sa má realizovať na budúci rok. Či sa tak stane, a či a kedy sa bude podľa projektu rekonštruovať aj samotná fontána, závisí od schválenia potrebných finančných prostriedkov Mestským zastupiteľstvom v rozpočte mesta na rok 2012 alebo v ďalších rokoch.
Budúci vzhľad námestia pri nákupnom stredisku Centrál podľa pripraveného projektu si môžu všetci záujemcovia pozrieť na informačnej tabuli, umiestnenej pre už postavenom (ale nie celkom dokončenom) detskom ihrisku.


/text a foto: Útvar hlavného architekta MsÚ Prešov/

_____________________________________